FacebookTwitter

Introductie

Visie
De visie van onze school (dat waarvoor we staan):

“Smûk en nijsgjirrich nei de wrâld”.

Smûk: ieder kind gaat met plezier naar school.

Nijsgjirrich nei de wrâld: ieder kind ontdekt de wereld om zich heen en wordt uitgedaagd het beste uit zichzelf te halen.

Missie
De missie van onze school (dat waarvoor we gaan):

  • Christelijk onderwijs
  • Geborgenheid
  • Actueel  en passend onderwijs
  • Meertalig onderwijs
  • Samenwerking
  • Talentontwikkeling

Dit betekent dat elke leerling die van de Grûnslach afkomt:
-heeft kennisgemaakt met de Christelijke waarden, normen en verhalen en daar een eigen mening bij heeft kunnen ontwikkelen (godsdienst in directie relatie met brede burgerschapsontwikkeling)

-de Kanjertraining weet toe te passen in zijn/haar leven en veiligheid ervaren heeft op school

-de hoogst mogelijke resultaten op de basisvakken heeft gehaald, een aanbod heeft gehad passend bij zijn/haar mogelijkheden en zelfstandig (eigenaar) is met een onderzoekende houding.

-tweetalig onderwijs heeft gehad (Fries en Nederlands, goep 1-8), twee jaren Engels heeft gevolgd (groep 7 en 8) en een vierde taal naar keuze heeft kunnen leren (plusklas)

- heeft leren samenwerken met leerlingen, leerkrachten, ouders en bedrijven

-een brede aanbod heeft gehad met betrekking tot betreft ICT, natuur en techniek, sport, muziek en cultuur.

Het betekent ook:

-dat er met ouders een goede samenwerking en communicatie is geweest

-dat leerkrachten met plezier kunnen werken.