FacebookTwitter

Plusklas

De Grûnslach heeft een eigen plusklas. In de plusklas zitten leerlingen die meer aan kunnen voor wat betreft de leervakken. Zij kunnen in de plusklas een vreemde taal leren, kiezen voor verdieping in een leervak of voor leren door middel van onderzoek. Ook het ontdekkend leren door het doen van proeven komt aan bod in de plusklas.

Voor de meer- en hoogbegaafde leerlingen is de Greiden Groep Leren. Dit is een klas op woensdagochtend in Wommels, waar leerlingen van meerdere scholen naar toe komen.