FacebookTwitter

Plusklas en techniekklas

De Grûnslach heeft een plusklas en een techniekklas.
In de plusklas zitten leerlingen die meer aan kunnen voor wat betreft de leervakken. Zij kunnen in de plusklas een vreemde taal leren, kiezen voor verdieping in een leervak of voor leren door middel van onderzoek. Ook het ontdekkend leren door het doen van proeven komt aan bod in de plusklas.

Leerlingen van groep 6, 7 en 8 die interesse hebben in techniek kunnen deelnemen aan de techniekklas. Leerlingen uit lagere groepen die bovengemiddeld op rekenen scoren, kunnen ook deelnemen. Voor hen is dit een verdieping op het rekenonderwijs.

De techniekklas (dinsdag) en de plusklas (donderdag) komen 1 keer per week bij elkaar. Elke week wordt in overleg met de leerling vastgesteld wat het werk voor de komende week is en wat de leerling wil leren.

Voor de meer- en hoogbegaafde leerlingen is de Greiden Groep Leren. Dit is een klas op woensdagochtend in Wommels, waar leerlingen van meerdere scholen naar toe komen.