FacebookTwitter

De school in zes punten

Christelijk onderwijs:
We geven les vanuit de christelijke identiteit en ook de vieringen zijn vanuit de christelijke grondslag. Daarbij krijgen leerlingen de mogelijkheid hun eigen mening te ontwikkelen. Dat noemen we burgerschapsontwikkeling.

Geborgenheid:
Ieder kind moet zich veilig en prettig kunnen voelen op school. We werken systematisch aan sociaal emotionele vaardigheden door middel van de Kanjertraining.

Actueel en passend onderwijs
Iedere leerling krijgt een lesaanbod wat bij hem of haar past. Leerkrachten differentiëren m.b.t. aanbod, tijd en materiaal. Een regulier aanbod, een aanbod met meer of minder herhaling, een eigen leerlijn of een plusaanbod. We streven naar de beste leerresultaten voor elk kind. Daarom stellen we elk jaar doelen en analyseren de uitkomsten. We kennen een plusgroep op school en een groep voor hoogbegaafde leerlingen binnen de stichting. We vernieuwen ons onderwijs regelmatig door middel van nieuwe methodes of materialen

Meertalig onderwijs
Vanaf de peuterschool krijgt de leerling een aanbod in Fries en Nederlands. Vanaf groep 1 komt Engels daarbij. De plusleerlingen lkunnen eventueel een vierde taal leren.

Samenwerking:
We willen dat leerlingen samen leren werken aan opdrachten. We leren kinderen aan welk doel ze werken en hoe ze dit kunnen bereiken. Kinderen mogen daarnaast zelf doelen aangeven waaraan ze willen werken. We stimuleren onderzoekende vaardigheden. We vinden goede samenwerking met ouders belangrijk voor de ontwikkeling van leerlingen. We vinden samenwerking met bedrijven en instanties belangrijk voor een gevarieerd lesaanbod. We werken samen met andere scholen binnen stichting De Greiden, om van elkaar te leren.

Talentontwikkeling:
We willen dat de leerlingen breed gevormd van school komen en zorgen voor een breed, gevarieerd aanbod.