FacebookTwitter

Stageschool

Onze school werkt samen met de PABO van Stenden Hogeschool, MBO Friese Poort, beide in Leeuwarden en de AMS in Franeker.

Regelmatig lopen studenten en leerlingen van deze scholen stage op onze school.